Машынки на стол

Нарезал вот на обои:
1024×768:

1280×800:

Your comment: